پنجشنبه، فروردین ۱۰، ۱۳۸۵

NOWRUZ

در این جا مطلبی است در بارهء دیکتهء لاتین نوروز به صورت بالا و سابقه ای که این دیکته دارد و سازمان های مختلفی که آن را به کار می برند از جمله یونسکو.

هیچ نظری موجود نیست: