دوشنبه، اسفند ۱۵، ۱۳۸۴

قرار بود در مورد دو پست قبلی اطلاعاتی بگیرم. گرفتم و آن ها را حذف کردم. همین.

هیچ نظری موجود نیست: