پنجشنبه، دی ۰۸، ۱۳۸۴

ترجمه به روايت ضرب‏المثل‏


- مترجم ترجمه‏اش نقص داشت مي گفت فارسى نقص داره.
- در تأليف لذتى است كه در ترجمه نيست.
- مترجم بايد يك سوزن به خودش بزند، يك جوالدوز به خواننده.
- آرزو بر مترجم تازه كار عيب نيست.
- مترجم بايد امين باشد؛ نويسنده وكيل و وصى نمى‏خواهد.
- مترجم ناشى خوش سليقه از آب در مى‏آد.
- مترجم جائزالخطاست.
- مترجم بايد به هر ساز نويسنده برقصد.
- مترجم كه دو تا شد، ترجمه يا شور مى‏شود:overtranslation، یا بى‏نمک: undertranslation
- آنقدر ترجمه‏اش بد بود كه ناشر هم فهميد.
- مترجم عاقل دو بار ترجمه‏اش ممنوع‏الچاپ نمى‏شود.
- خيلى مترجم خوبيه، سراغ كارهاى سنگين هم مى‏ره!
- مترجم خوب هم داند و هم پرسد؛ مترجم بد نه داند و نه پرسد.
- متن خوب نمى‏بيند وگرنه مترجم قابلى است.
- ترجمانى نه پيشه‏اى است كز آن/ رسدت نان به ترّه، تره به دوغ‏

دکتر علی خزاعی فر/مجله بخارا

۲ نظر:

ناشناس گفت...

یا مکن با مترجمان دوستی
یا بنا کن مغزی در خور خوندن ترجمه

ترجمه اش تو انتشاراتی نمیرفت , پاورقی به دمبش بستن

مرغ آمین گفت...

:D