یکشنبه، فروردین ۲۷، ۱۳۸۵

از دستاوردهای دسترسی به سایت رضا قاسمی
1-
تو خود حدیث مفصل بخوان از این نه خیلی مجمل

برای کسانی که وقتی متون ترجمه شده را می‌خوانند مثل من حال لوسیفر بهشان دست می‌دهد وقتی که خواهرهای سیندرلا تمرین آواز و موسیقی می‌کردند.

-2
دلم خیلی خنک شد. این ابراهیم خان را دیگر خیلی گنده‌اش کرده‌اند. انگار تا آخر عمر باید به خاطر اسمش، که حالا دیگر فقط دنبال اسم فروغ می‌آید و افتخار دیگری ندارد، قبلهء عالم باشد.
در این جا، لطفاً سراغ مقالهء ژانت لازاریان بروید.

هیچ نظری موجود نیست: