دوشنبه، بهمن ۰۳، ۱۳۸۴

پل سزان

پل سزان
1906-1839


من خجالتیم، آسمان جل، مردم به من می خندند. نیروی مقاومت ندارم. تنهایی، لیاقت همین را دارم. لا اقل این طوری کسی یقه ام را نمی گیرد.پل سزان،نقاش فرانسوی همراه با گوگن و ون گوگ بزرگترین نقاشان پست – امپرسیونیست که نقش عمده ای در شکوفایی هنر قرن بیستم داشت.
او پسر یک کلاه فروش بود که بانکدار موفقی شد و با وجود هنر متفاوتش که تا ده سال آخر عمر در محاق ماند،وضعیت مطمئن مالی اش گذران زندگی را برایش ممکن ساخت.
کار های سزان در بسیاری از موزه های مهم دنیا نگهداری می شود. استودیو اش در Aix دوباره به صورتی که بود باز سازی و تبدیل به موزهء سزان شده است و یادگاری هایی از او مثل یک کلاه و یک پیپ سفالی در معرض نمایش است.

زادگاه سزان ، به منظور درک بهتر او نقاشی هایش که نقش عمده ای در خلق هنر مدرن داشت، یک صدمین سال مرگ او را به مدت یک سال گرامی می دارد.یک استودیو بزرگ در دهکده دارم. آنجا کار می کنم و خیلی از شهر راحت ترم. کمی پیشرفت کرده ام. چرا آنقدر دیر و این همه سخت؟
از نامهء سزان به وولارد، 9 ژانویه 1903

هیچ نظری موجود نیست: