پنجشنبه، دی ۲۹، ۱۳۸۴

دیوار کاشی کاری صلح جهانیاین عکس را از سایت ایرانیان و لینک های مرتبط برداشته ام. دیوار در میدان " جک لندن" در "اوکلند" است و این هم زوم بخش ایرانی اش

هیچ نظری موجود نیست: