یکشنبه، دی ۲۵، ۱۳۸۴

ابوتراب خسروی

دارم کتاب "رود راوی" ابوتراب خسروی را می خوانم. قبلش هم " هاویه" را خواندم. کتاب های قبلی اش را هم سال های قبل خوانده ام. از هاویه خیلی خوشم نیامد. دههء 70 نوشته است. بد نبود یک ویرایش دیگر می کرد.

کتاب البته نثر منسوخی دارد. خیلی ها را خوش نمی آید. ولی من به طور کلی دوست دارم.
دلم می خواست با اهل فن کمی در مورد نثرش صحبت کنم.
امروز در سایت " کلمات" لینکی از ابوتراب خسروی دیدم . یک سایت ویژهء ابوتراب خسروی است، که مجید کوهکن درست کرده است. یک هوا دار هم ولایتی.
ظاهراً نبوغ ادبی نزد شهرستانی هاست ولی شکوفایی اش این جا در پایتخت است. یا این که این جا به محصول می نشیند. در هر حال ما که لذت می بریم و لابد دستمان هم راحت تر بهشان می رسد.

هیچ نظری موجود نیست: