یکشنبه، مهر ۲۳، ۱۳۸۵

ممیزی
گذر پوست و دباغ خانه
رئیس جمهور محبوبم شعری از ممیزی ارشاد رد کرده است.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

استاد كمي تا قسمتي رفتيم سركار...گفتم واي...نمرديم و يه كتاب از رفقامون منتشر شد...ببين اين اثر گرانسنگ اقتباسي نيست؟...به چشمان من كه آشنا مي زنه...