چهارشنبه، خرداد ۲۴، ۱۳۸۵

نکته

رفته بودم خرید. از سوپری حال پسرش را که 6-7 ماهی‌است ازدواج کرده پرسیدم.
گفت: خوبه.
گفتم: خبری نیست؟
با لبخند گفت: نه.
سوپری ترک است ولی منظور من را فهمید.همین را به کس دیگری گفتم (فارس هم بود)، نفهمید.
اگر کسی بخواهد این را به انگلیسی ترجمه کند. عیناً همین را. آیا خوانندهء متن انگلیسی هم می‌فهمد که منظور من این بوده که: عروست حامله نیست؟

۳ نظر:

ناشناس گفت...

احتمالا بستگی داره به اینکه خوانندهء مطلب انگلیسی فارس باشه یا ترک !!!!

ناشناس گفت...

ببخشید , کامنت قبلی رو من , روح بازیگوش گذاشتم که از شدت هیجان اینکه ترکها بیشتر از فارسها زبون میفهمن یادم رفت اسممو بنویسم !

ميم گفت...

مطمئن باش كه ميفهمه
ولي به شرطي كه در فضاي متن انگليسي هم همين ديالوگ و سابقه آمده باشد.