شنبه، شهریور ۱۹، ۱۳۹۰

کوبایی ‏ها و نرخ باسوادی

جان دوس پاسوس در کتاب خاطراتش می‏گوید:

«کارگران کارخانهء سیگارسازی هم صحبت‏ ها‏ی جالبی بودند، مطلع و به طرز حیرت انگیزی پر مطالعه. کار پیچیدن سیگارها را کارگران ماهر انجام می‏ دادند. ضمن کار پشت آن میز‏ها‏ی دراز،عادت داشتند برای هر میز یک نفر را استخدام کنند تا برایشان بخواند. کارگران مشتاقانه گوش می ‏دادند، نه فقط به روزنامه‏ ها‏ی سوسیالیستی، بلکه به رمان‏ ها‏ی قرن نوزدهم نویسندگان اسپانیایی و ترجمه ‏ها‏ی کتاب‏ ها‏ی داستایفسکی و تولستوی.»

فرمایشات جناب دوست عزیرم جان دوس پاسوس مربوط است که به دههء بیست میلادی و دیدار از کی وست. کی وست در انتهای طنابی که به دم فلوریدا وصل است قرار دارد و از آن جا سنگ پرت کنی می‏افتد توی کوبا.

هیچ نظری موجود نیست: