یکشنبه، خرداد ۲۶، ۱۳۸۷

نویسنده‌ای که به کتاب نخواندن افتخار می‌کند

اگر بشنوید نویسنده‌ای که کتابش با استقبال – احیاناًخواص و عوام- مواجه شده مدعی است که پنچ شش سال است کتاب نخوانده و پایش به کتاب‌فروشی نرسیده، چه حالی می‌شوید؟

البته اگر از حلقهء دوستانتان باشد چپ و راست لینکش را توی بوق می‌کنید از زور خوش‌حالی.

«... البته شايد پنج، شش سالى مى‌شود که من به کتاب‌فروشى نرفته باشم و کتابى هم نخريده و نخوانده باشم...»

۱ نظر:

3pnood@gmail.com گفت...

جانا سخن از زبان ما می‌گویی... این البته اطوار یا مد جدید است. پدیده‌‌ها و کشف‌های جدید همه کتاب‌نخوان هستند!