پنجشنبه، آذر ۰۷، ۱۳۸۷

مژده به ژورنالیست‌های ذبل

داستان «بیداری» نوشتهء توبیاس ولف را با ترجمهء زیبای مرضیه ستوده در سایت باغ در باغ خلیل پاک‌نیا بخوانید.
به ادبیات دوستان و عاشقان زبان مادری که دغدغهء کلمه دارند توصیه می‌کنم این داستان را چند بار بخوانند. ببینید واژه ‌ها با چه دقتی انتخاب شده است.
بعد از تحریر: دربارهء عنوان که توضیح نمی‌خواهید؟!!

هیچ نظری موجود نیست: