شنبه، خرداد ۱۲، ۱۳۸۶

از روی دست شمیده !!!۱ نظر:

علي رضا گفت...

مي‌خواستم به يزدان‌جو پایِ نوشته‌یِ پُرمغز ِكرمو-زده‌اش اين‌طور پاسخ بدم:

Jenaab e yazdanjou(iazdaandjoo?) kaashki maqaaleie porbaaretaan raa be soorat e far-glish mineveshtid…b-shak ta'siraat e qavitari midaasht.
Baa sepaas…
Idun baad o idun-tar.